Ji od roku 1999 aplikujeme antigraffiti nt?ry na fasdy budov, panelov domy, betonov konstrukce, rodinn domy, oplocen apod.

 

Mnohdy p?ijdeme k objektu, kter je ji pokozen sprejovm vandalismem a graffiti. Pot provedeme odstran?n graffiti a fix?, opravme barevn nt?r a aplikujeme antigraffiti nt?r.

 

Antigraffiti nt?r vytvo? mikrofilm na povrchu fasdy, kter zabrn pr?niku sprejovch nst?ik? a graffiti do podkladu a umon nsledn odstran?n graffiti.

 

Nae nt?ry jsou paropropustn a nem?n barevnost fasdy. Aplikuj se pouze do vky dosahu sprejer?. Jejich cena je v porovnn s rekonstrukc fasdy zanedbateln a zachovaj ?ist vzhled fasdy. Dky svm vlastnostem jsou nmi pouvan nt?ry vhodn i na sana?n omtky,historick a pamtkov? chrn?n budovy ( mono doloit i posouzen o vhodnosti pouit nt?ru od Sttnho pamtkovho stavu v Praze).

 

Antigraffiti nt?ry tak skv?le ochra?uj fasdu proti odst?ikujc vod? a tm prodluuj ivotnost fasdy. Zrove? nae antigraffiti nt?ry zachovvaj propustnost pro vodn pry, proto nepodporuj vznik plsn.

 

Antigraffiti nt?ry pouvme od p?ednch ?eskch i zahrani?nch firem. Na r?zn druhy podkladu aplikujeme dle vhodnosti r?zn druhy antigraffiti nt?r?.

 

ODSTRA?OVN GRAFFITI

Dle provdme odstra?ovn nejr?zn?jch druh? graffiti, fix? a popisova??. Nutno dodat, e pokud nebyla fasda p?edem oet?ena antigraffiti nt?rem tak ne vdy je mon graffiti uspokojiv? odstranit. Proto Vm vdy poradme a navrhneme nejlep a nejsporn?j ?een. V p?pad? pot?eby provedeme zkouku odstran?n. Vdy je ale lep prevence pomoc antigraffiti nt?ru!

 

NSLEDN SERVIS

Kdy Vm posprejuj fasdu, kde jsme aplikovali antigraffiti nt?r, tak p?ijedeme a graffiti odstranme. A to 24 m?sc? zcela zdarma a dle za 190,- K?/m2. Nai klienti velmi oce?uj tento nsledn servis.

 

OPRAVY A REKONSTRUKCE FASD

Posledn dobou stle ?ast?ji rekonstrujeme fasdy dom?. Nej?ast?j rekonstrukce jsou spodn ?sti fasdy po ?msu. Prv? spodn ?st fasdy a sokly nejvce trp det?m, spodn vlhkost, sprejerovm vandalismem a dalmi vlivy. P?itom je to ta nejviditeln?j ?st fasdy, kter tvo? Vai vizitku. Mnohokrt sta? opravit pouze spodek fasdy a d?m je jako nov. Vyhnete tm nkladnm opravm cel fasdy. Viz foto ve fotogalerii.

 

ZATEPLEN FASDY

Zateplenm fasdy podstatn? snte spot?ebu energie na vytp?n Vaeho domu, ale zrove? zskte nov a modern vzhled budovy. Zateplen fasdy m velmi dobr vliv na celou stavbu, tak se zna?n? prodlou ivotnost Vaeho domu a v neposledn ?ad? Vm zateplen fasdy zhodnot trn cenu domu. . Dky profesionlnmu zateplen panelovho domu dosahujeme spor a 60% nklad? na vytp?n. Zlepme izola?n vlastnosti a ?inn? snme tepeln ztrty vaeho panelovho domu. Zateplen panelovho domu vm tak vrazn? zv komfort bydlen a prodlou ivotnost domu.. Vedle zateplen fasdy, ale tak zrealizujeme komplexn zateplen domu (vm?na oken a dve?, zateplen st?echy, zateplen stropu a zateplen podlah), tak se zabvme rekonstrukc dom? a byt?.

 

Zateplen fasdy je investice, kter se Vm brzy vrt a dky dotacm z programu Zelen sporm je doba nvratnosti podstatn? krat.

 

 

P?sobme hlavn? v Praze, Plzni a Brn? (viz nae pobo?ky), ale i po cel ?R.

 

Shrnut naich slueb :

  • preventivn antigraffitick nt?ry proti graffiti
  • odstra?ovn graffiti, fix? a sprejovch nst?ik?
  • zateplen a rekonstrukce fasdy
  • termoizola?n a antikondenza?n nt?r pro fasdy i interiry
  • hydrofobizace a hydroizolace fasdy
  • vstavba solnch jeskyn (www.solna-jeskyne-vystavba.cz)

 

Informace na tel.: 737 107 003